Serveis

A Andorgest la nostra formació i experičncia ens permeten donar suport als nostres clients en les seves inversion immobiliŕires.

Serveis immobiliaris

Serveis immobiliaris

A Andorgest li oferim tots els serveis que pot necessitar d’una immobiliària tot ajudant-lo en els aspectes que hi guarden relació, tant si vostè és el comprador com si és el venedor.

El nostre objectiu és aconsellar els nostres clients a l’hora de comprar o vendre les seves propietats. Tant si vostè és un venedor experimentat, o es tracta del primer cop que busca casa, l’ajudarem en tot el procés.

COMPRADOR: Seleccionem el seu habitatge, tenint en compte les necessitats i el seu pressupost, i estem convençuts de trobar el que necessita.

VENEDOR: La nostra experiència al mercat immobiliari l’ajudarà a obtenir el màxim benefici en el moment de vendre la seva propietat, optimitzant els resultats de la seva inversió.

LLOGATER: Li trobem l’opció que més s’adapta a vostè assessorant-lo segons el que està buscant i ens fem càrrec de trobar-li el que busca.

Assessoria i Administració de Patrimoni Immobiliari

Assessoria i Administració de Patrimoni Immobiliari

Els nostres serveis d'Administració de Patrimoni Immobiliari inclouen:

 • Selecció acurada de l'arrendatari: es realitzen diverses visites a la propietat i revisem minuciosament la documentació aportada per l'inquilí. Aquest procés ajuda a minimitzar riscos d'impagament i danys a la propietat, garantint una elecció adequada.
 • Redacció del contracte de lloguer conforme a la normativa vigent, mantenint-nos actualitzats amb les últimes regulacions en la matèria.
 • Constitució de la fiança conforme la legislació corresponent. S'estableix un dipòsit que assegura la protecció dels interessos del propietari.
 • Obtenció del certificat d'habitabilitat que implica assegurar que la propietat compleixi amb els requisits legals necessaris per al seu lloguer, garantint així el compliment normatiu i la seguretat residencial per als inquilins.
 • Cobrament del lloguer i actualització anual, d'acord amb les condicions estipulades en el contracte, garantint així una gestió financera fluida i òptima per als propietaris.
 • Pagament de despeses i impostos de l’inquilinat, proporcionant un servei integral que alleuja la càrrega administrativa del propietari.
 • Gestió de traspassos dels locals comercials, implica facilitar una transició sense contratemps per a totes les parts involucrades en transferir la propietat d'un arrendatari a un altre, garantint així la continuïtat del negoci i el compliment dels termes del contracte d'arrendament.
 • Presentació clara i detallada de comptes, brindant transparència en la gestió financera del patrimoni immobiliari.
 • Gestió de morosos i assessorament legal i financer a la propietat per a abordar qualsevol desafiament legal o financer que pugui sorgir, assegurant així la protecció i els interessos del propietari de manera integral.
 

Els nostres serveis de gestió d'immobles

Administració

 • Emissió i cobrament de rebuts als inquilins.
 • Gestió d'impagaments.
 • Liquidacions als propietaris.
 • Manteniment preventiu de l'immoble i gestió de reparacions, obres i incidències.
 • Control i gestió del venciment de contractes.
 • Revisió de l'immoble i liquidació de fiances a la finalització de contractes o la renúncia.
 • Comunitat de propietaris: seguiment d'actes i pagament de quotes i derrames. 
 • Presentació de l'estat de comptes de la comunitat.
 • Presentació del pressupost anual. Prorrateig
 

Gestió comercial

 • Publicitat de l'immoble.
 • Captació i selecció d'inquilins.
 • Redacció i gestió de contractes d'arrendament.
 • Gestió de garanties, avals i fiances.
 • Assessorament per a la fidelització d'inquilins.
 

Gestió Comptable i fiscal

 • Elaboració i presentació de liquidacions d'impostos.
 • Presentació de comptes a Govern

 

No dubti a sol·licitar un pressupost sense compromís.

 

Administració de comunitat de propietaris

Administració de comunitat de propietaris

Tenim més de 20 anys d’experiència en l’administració de finques. Comptem amb un gran equip de professionals que estarà sempre al seu servei per a assessorar-lo en tot el que necessiti. Li oferim els serveis de:

Administració de comptes:
- Pressupost anual de despeses
- Liquidació d’ingressos i despeses anual
- Control d’ingressos i impagats
- Emissió i gestió de cobrament de rebuts.

Juntes de propietaris:
- Convocatòria de Juntes
- Elaboració de les actes
- Disposem d’una sala pròpia de juntes (a la nostra oficina)

Conservació de finques:
- Protegim i cuidem la seva comunitat.
- Gestió dels informes tècnics necessaris
- Demanda de pressupostos

Assessorament jurídic i laboral:
- Nòmines d’empleats de la comunitat.
- Contractació de serveis d’advocats en cas de necessitat

Gestió de sinistres:
- Contactem i gestionem amb l’asseguradora.
- Tramitació i seguiment fins a la resolució.

Comptabilitat i assessorament tributari

Comptabilitat i assessorament tributari

Disposem d’un equip professional que s’encarregarà de gestionar les àrees de comptabilitat, la fiscalitat i la gestió laboral. Compti amb nosaltres per:

Redacció d’actes i juntes
Gestió anual de comptes
Elaboració i balanç mensual de comptes.
Presentació de les declaracions tributàries d’impostos.

Reformes i acondicionament en general

Reformes i acondicionament en general

Ens fem càrrec del manteniment i la conservació de finques així com de les reformes necessàries per al seu immoble. Sol·licitem pressupostos, tramitem permisos d’obra i fem el seguiment de tot el procés perquè no hagi de preocupar-se de res.