Comptabilitat i assessorament tributari

Comptabilitat i assessorament tributari

Comptabilitat i assessorament tributari

Disposem d’un equip professional que s’encarregarà de gestionar les àrees de comptabilitat, la fiscalitat i la gestió laboral. Compti amb nosaltres per:

Redacció d’actes i juntes
Gestió anual de comptes
Elaboració i balanç mensual de comptes.
Presentació de les declaracions tributàries d’impostos.