Comptabilitat i assessorament tributari

Comptabilitat i assessorament tributari

Comptabilitat i assessorament tributari

Disposem d’un equip professional que s’encarregarà de gestionar les àrees de comptabilitat, de fiscalitat i de gestió laboral. 
Compti amb nosaltres per:

  • Redacció d’actes i juntes, assegurant que totes les decisions i acords es reflecteixin de manera clara i precisa.
  • Gestió anual de comptes, amb un seguiment continuat per garantir la salut financera de la seva comunitat o empresa.
  • Elaboració i balanç mensual de comptes, proporcionant informació actualitzada per facilitar la presa de decisions.
  • Presentació de les declaracions tributàries d’impostos, assegurant el compliment de totes les obligacions fiscals i optimitzant la seva càrrega tributària.